Svenska Äpplen

Några av alla goda svenska äpplen i lösvikt som fanns hos säsongen 2018: Åkerö, James Grive, Gravenstein (röd), Signe Tillish och Sunrise. 39 kr/kg. 

Det går bra att plantera frukträd ända tills tjälen kommer. Det finns en mängd olika sorter i plantskolan.