Vitlök!

Vitlök är en rolig gröda att odla! De sätts på hösten för att sedan skördas under sommaren året därpå. 
Plantering: I stockholmsområdet bör löken sättas runt mitten av oktober men kan bero på vädret. Risken om man sätter de för tidigt är att de hinner växa för mycket under hösten och därför lättare kan skadas under vintern. Löken ska delas i klyftor och därefter planteras med ca 10-15 cm avstånd och så djupt att ungefär 4-5 cm jord täcker klyftorna. 

Gödsling: På våren är det dags att gödsla vitlöken. De ska gödslas tidigt, redan vid snösmältningen i mars-april. Gödslingen ska upprepas ett par gånger till fram till midsommar. Lämplig gödsel är exempelvis hönsgödsel. 

Skörd: Den första vitlöken kan skördas som färsk i början på sommaren med en 2-4 cm stor lök och grön blast. Ungefär i mitten på juli till början på augusti är det dags att skörda. Man får prova sig fram för bästa tidpunkten. Blasten har nu delvis gulnat och löken är klar. Låt inte löken stå kvar i jorden för länge, då spricker det yttre, skyddande skalen.

De angivna skördetidpunkterna är ungefärliga och varierar naturligtvis mellan olika landsändar och årets väder. För att få rätt skördetidpunkt måste man pröva sig fram. Vissa sorter kan utveckla s.k. "halslök", en liten vitlök strax ovanför vitlöken, långt ner på stjälken. Den går att äta.  

Nedan finns de sorter vi har i vårt sortiment. De är sorterade i tidighetsordning.

AULXITO En ny tidig och stor sort. Helt vit med 15-20 klyftor. Skördeklar ca 5-15/7. Får blomstängel och topplök. Ej lämplig för flätning.

SPRINT +60 Tidig, medelstor (medel 95 g), svagt lila lök med ca 9-15 (12) jämnstora klyftor. Får tidigt en stjälk med blomma som senare bildar en stor vacker topplök. Skördeklar 10-20/7.  Ej lämplig till flätor.

GERMIDOUR +60 Tidig, stor (medel 100 g), starkt lila lök med ca 13-10 (14) klyftor. Mycket vacker lök. Flätbar blast. Kan få s.k. halslök. Skördeklar ca 15-25/7. Något tidigare än Thermidrome.

THERMIDROME +60 Tidig, stor (medel 100 g) svagt lila lök med 8-17 (12) klyftor. En mycket kraftig och vacker sort. Flätbar blast. Kan få s.k. halslök. Skördeklar ca 15-25/7.

SABADROME +60 Vidareutveckling av Thermidrome. Väldigt lik men något större  Tidig, stor, (medel 110 g) svagt lila med 11 - 17 (14) klyftor. Flätbar blast. Kan få s.k. halslök. Skördeklar 15 - 25/7.

Therador +60 Tidig, stor, svagt lila lök med ca 12-16  klyftor. Flätbar blast. Mindre benägen till halslök. Skördeklar 15 – 25/7.

CLÉDOR +55 Medelsen, medelstor (medel 80 g) vit, vacker lök med ca 13-19 (16) klyftor. Av alla nämnda sorter är denna den absolut bästa sorten för långtidslagring. Flätbar blast. Ingen halslök.  Skördeklar ca 20-30/7.

FLAVOR +55 Sen, medelstor (medel 85 g). Vit lök med 9-18 (15) klyftor. Mycket god lagringsduglighet. Flätbar blast. Ingen halslök. Skördeklar 20-30/7.

Schalottenlök för höstplantering! 
Longor: S.k. bananschalotten. Skördeklar i mitten på juli. Växer som i en stjärna. En lök blir 4 – 6 st lökar.  Fantastisk hållbarhet. Planteringsavstånd ca 20 cm.